Sözlükte "azınlık" ne demek?

1. Bir topluluğun sayıca az olan bir bölümü, ekalliyet, çoğunluk karşıtı.
2. Bir ülkede egemen ulusa göre ayrı soydan ve sayıca az olan topluluk.

Azınlık kelimesinin ingilizcesi

n. minority

Son eklenenler