Sözlükte "azınlık" ne demek?

1. Bir topluluğun sayıca az olan bir bölümü, ekalliyet, çoğunluk karşıtı.
2. Bir ülkede egemen ulusa göre ayrı soydan ve sayıca az olan toplulukazınlık

Azınlık kelimesinin ingilizcesi

n. minority